Sportas visiems

Sportas visiems

Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro SPORTO VISIEMS skyrius propaguoja sveiką gyvenseną ir aktyvias poilsio formas, plėtoja kūno kultūrą ir sportą Šiaulių mieste, sudaro sąlygas įvairaus amžiaus ir fizinio pasirengimo žmonėms užsiimti kūno kultūra ir sportu.

 

Veiklos tikslas – formuoti sveiką, sportuojančią, aktyvią bendruomenę, dalyvaujančią įvairaus pobūdžio sporto ir sveikos gyvensenos renginiuose.

 

Veiklos uždaviniai:

 

1 . Organizuoti sportines / interaktyvias įvairių formų veiklas, masinius ir kitus projektus, festivalius, bėgimus, sveikatingumo programas, aktyvaus laisvalaikio formas įvairaus amžiaus žmonėms.

 

2. Supažindinti įvairaus amžiaus grupes su sveikos gyvensenos ypatumais, sveika mityba, kūno kultūra.

 

3. Suteikti teorines ir praktines žinias apie fizinį aktyvumą, jo aktyvias pritaikymo formas.

 

4. Skatinti įvairaus amžiaus miesto gyventojų aktyvų dalyvavimą masiniuose ir kituose sportiniuose renginiuose.

 

5. Siekti, kad įvairaus amžiaus žmonės savarankiškai sportuotų, gerintų savo fizinio pasirengimo būklę, sveikatą.

 

 

Projektas ,,Sportas visiems veiklų akademija” bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

Vykdymo laikotarpis: 2019-07-01 – 2022-04-09

Siauliai logo 2019 V
leng. batukas
20190902131424_SMPFlogo
SRFlogo_RGB_pagrindinis02-600x391
Skip to content